Want to search?

Back to previous page

kws
Pin It

Word Meaning Reference
Vietnamese Language Center Nhạc không lời Instrumental music Bolero phòng trà coffee
Vietnamese Language Center Nhạc sống

Live music performed by people at public (at coffee shops, at restaurants, ...)

Con đường xưa em đi
Vietnamese Language Center Nhạc loa kẹo kéo (or nhạc đường phố)

Live music performed by people in the streets.

Hát Rong Đường Phố
Vietnamese Language Center Nhạc trẻ Modern Vietnamese music that young people often like. Điều ước giản đơn

Vietnamese Language Center Nhạc trữ tình 

(or Nhạc bolero, nhạc xưa)

Lyrical music Bài ca kỷ niệm
Pin It

Back to previous page


kws